info@bidfortrip.com (+374) 55 68-28-08

Գաղտնիության քաղաքականություն

Ըստ ‹‹Գլոբալ կոլիբրի›› ՍՊԸ կանոնադրության՝ ընկերությունը պարտավորվում է պաշտպանել հաճախորդի անձնական տվյալների գաղտնիությունը և իրավունք չունի տրամադրելու տվյալ տեղեկատվությունը 3-րդ կողմին՝ բացառությամբ դատարանի, իրավապահ մարմինների պահանջի կամ օրենքով նախատեսված այլ դեպքերի: Տվյալների պաշտպանությունը իրականացվում է ՀՀ Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին գործող օրենսդրության համաձայն, ըստ որի Ձեր անձնական տվյալները մշակելու համար կպահանջվի Ձեր համաձայնությունը: Ընկերության կողմից մշակված Գաղտնիության քաղաքականությունը սահմանում է Ընկերության կողմից հավաքագրված անձնական տվյալների մշակման և օգտագործման ուղղությամբ կատարվող գործողությունները և դրանց վերաբերյալ Ընկերության ստանձնած պարտավորությունները: Ընկերությունը ներդրել է համապատասխան տեխնիկական միջոցներ, ինչպիսիք են՝ անվտանգության առաջնակարգ տեխնոլոգիաներն ու ընթացակարգերը՝ համակարգը չլիազորված մուտքից և տվյալները փոփոխությունից, կորստից/ հոսքերը պաշտպանելու համար։

Հավաքագրված տեղեկատվությունը և դրա օգտագործումը

Մենք հավաքագրում ենք տեղեկատվությունը մեր կողմից առաջարկվող ծառայությունների գնման և ամրագրման գործընթացը կատարելու համար: Անձնական տվյալների հավաքագրման նպատակը նաև վերլուծություններն են՝ մարքեթինգային հետազոտությունների իրականացման շրջանակներում: Գնումը չեղարկելու դեպքում տվյալներն օգտագործվում են գումարը վերադարձնելու համար: Ընկերությունը էլ փոստի հասցեներն օգտագործում է նաև կայքում կամ ծրագրում տեղի ունեցած փոփոխությունների մասին Ձեզ տեղեկացնելու նպատակով:

‹‹Գլոբալ Կոլիբրի›› ՍՊԸ-ն իր հաճախորդներից կարող է հավաքագրել հետևյալ տեղեկատվությունը՝ էլեկտրոնային փոստ(եր)ի հասցե, հաճախորդի անուն և ազգանուն, հեռախոսահամար(ներ), ծննդյան ամսաթիվ, երկիր։ Դուք ցանկացած ժամանակ կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ` հետևյալ էլ. փոստով (info@bidfortrip.com)` ՀՀ համապատասխան օրենսդրությամբ հաստատված ձեր իրավունքները գործադրելու, ընկերության կողմից Ձեր անձնական տվյալների մշակման և Ձեզ հետաքրքրող այլ հարցերի վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու նպատակով:

Նամակներ {{unread_count}}
Կապ: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

You: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}