info@bidfortrip.com (+374) 55 68-28-08
Գործընկեր. Ժամանց

Էքսկուրսավար Սարո Օհանյան ico-vefified-1

Գործընկեր Nov 2020-ից


  • Գործընկեր
  • 0 մեկնաբանություն


Ստուգումներ

  • success Վավերացում

Էքսկուրսավար Սարո Օհանյան

Տեղաբնակ էքսկուրսավար՝ 10 տարվա հարուստ փորձով:

20%
Ձիարշավ դեպի Արդվի
Լոռու մարզ, ՀՀ
0 Կարծիք
2Ժ․
սկսած
10.000դ 8.000դ
Լոռու մարզ, ՀՀ
0 Կարծիք
5D
սկսած
15.000դ
Լոռու մարզ, ՀՀ
0 Կարծիք
3Ժ․
սկսած
15.000դ
Լոռու մարզ, ՀՀ
0 Կարծիք
3Ժ․
սկսած
15.000դ
23%
Ձիարշավ Ձորագետի կիրճում
Լոռու մարզ, ՀՀ
0 Կարծիք
7Ժ․
սկսած
15.000դ 11.500դ
Նամակներ {{unread_count}}
Կապ: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

You: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}